Nắp động cơ thuyền ngoài trời Cả Halfbody và Fullbody

(Bao gồm một nửa trên đầu động cơ) 2) Nắp đậy động cơ / Lắp động cơ (Được che kín hoàn toàn)

Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Trên tàu Thuyền Engine Bao gồm cả Halfbody và Fullbody

1) Vỏ xe gắn máy, vỏ ngoài của động cơ
(một nửa được bảo hiểm trên đầu động cơ)

outboard engine cover (8).jpg

2) Nắp động cơ / Nắp Motor (Được che kín hoàn toàn)

boat engine cover (4).png

sản phẩm liên quan

Yêu cầu thông tin