Mới thiết kế cầm tay gấp thuyền Kayak có thể gập lại Kayak

MỚI thiết kế FOLDING KAYAK PORTABLE KAYAK CANOE gấp thuyền Kayak cấu hình danh sách 1 miếng 3,9 mét folding kayak 1 gấp canoe túi 2 chén hỗ trợ 2 điện thoại di động camera hỗ trợ 1 kèm dây dòng 1 hướng dẫn sách 1 phụ tùng gói 1 kayak lifejacket 1 chèo thuyền kayak gấp

Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

MỚI THIẾT KẾ FOLDING KAYAK DI KAYAK XUỒNG

01.jpg


Folding Kayak cấu hình danh sách

1 miếng 3,9 mét folding kayak

1 gấp canoe túi

hỗ trợ 2 chén

2 điện thoại di động máy ảnh hỗ trợ

1 gói đường dây

hướng dẫn 1 cuốn sách

1 gói phụ tùng

chèo xuồng kayak 1 lifejacket

chèo thuyền kayak gấp 1

02.jpg

03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg

10.jpg

sản phẩm liên quan

Yêu cầu thông tin